slovak| english | deutsch | Polska | Hungary | Russia |

Cenník


Termn vlastné sociálne zariadenie a balkón vlastné sociálne zariadenie bez balkóna sociálne zariadenie na chodbe bez balkóna
0.00 EUR0.00 EUR0.00 EUR
03.01.15 ? 31.03.1518.00 EUR15.00 EUR13.00 EUR
01.04.15 ? 06.04.1521.00 EUR18.00 EUR15.00 EUR
07.04.15 ? 31.05.1515.00 EUR13.00 EUR11.00 EUR
01.06.15 ? 30.09.1518.00 EUR15.00 EUR13.00 EUR
01.10.15 ? 23.12.1515.00 EUR12.00 EUR10.00 EUR
23.12.2015 ? 02.01.201621.00 EUR18.00 EUR15.00 EUR

V cene je zahrnut DPH a miestny poplatok. Miestny poplatok neplatia osoby do veku 18 rokov, nad 70 rokov veku, nevidom osoba a drite preukazu ZP.

Pri poiadavke na ubytovanie na 1 noc, je k zkladnej cene prirka 20%. Obsadenie dvojlkovej izby 1 osobou je prirka 20%.

Diea do veku 3 rokov , bez nroku na lko ZADARMO. Diea od 3 rokov do 12 rokov veku, je cena o 5,00 niia.

Prpadne pouitie prstelky je cena o 3,00 niia.

Ria kuchynky pri varen jedl je 2,5 za izbu a de.

Zabezpeenie poskytnutia raajok pre dospel osobu s 3,00, pre diea 2,00.

Parkovanie motorovch vozidiel ubytovanch klientov pri objekte, je ZADARMO.

Monos akcie ZIMA 2010/2011 zavy, ktor me klient vyui na kartu hosa PARK SNOW pri dke ubytovania 2 noci a viac.

©2006-2008 fm