slovak| english | deutsch | Polska | Hungary | Russia |

Zaujímavosti

Spolok horsk?ch vodcov. Slu?by horsk?ch vodcov

www.tatraguide.sk

Po?asie a podmienky na hor?ch

www.laviny.sk

Ofici?lne str?nky mesta Vysok? Tatry.

www.vysoketatry.sk

N?rodn? asoci?cia horsk?ch vodcov

www.nahvsr.sk

Tatransk? horsk? slu?ba - dobrovo?n? zbor

www.ths-dz
©2006-2008 fm