slovak| english | deutsch | Polska | Hungary | Russia |

Poloha / lokalita

Privt DELTA je situovan na junej strane Slavkovskho ttu / 2462 m.n.m / v nadmor. vke 1010m osady Nov Smokovec ktor spolu s osadou Starho Smokovca tvoria centrlnu as mesta Vysok Tatry a snajnavtevovanejou oblasou Tatranskho nrodnho parku , vstupnej brny do vysokohorskho prostredia prostrednctvom znakovanch chodnkov.

Svojou polohou a atraktvnym prostredm dva idelne podmienky pre nvtevnkov, ktor k nm prichdzaj za zdravm, aktvnym oddychom a portom. Len niekoko mintov vzdialenos od inch subjektov dvamonos gastronomickch sluieb, halovch portov, zbavy ale aj vypoiania irokej kly letnch a zimnch portovch potrieb i nvtevy sun a baznov.

M tie vhodn polohu k nvteve kultrnych a historickch pamiatok, jask a prrodnch lieivch prameov v blzkom aj vzdialenejom okol / AquaPark v Poprade a Liptovskom Mikuli, Vrbov, Vyn Rubachy, Beeov/, ale aj susediacich nrodnch parkov: Pieninsk nrodn park s monosou splavenia rieky Dunajec, Nrodn park Slovensk raj, Nzkotatransk nrodn park ale aj severn as Vysokch Tatier Tatrzansky Park Narodowy na poskej strane Tatier.

V blzkosti objektu je stanica Tatranskej elektrickej eleznice Sibr ako jedna z monosti prstupu do privt Delty vlakom cez stanicu Poprad. Sli tie ako nstupn stanica k monosti nvtevy tatranskej lokality trbsk pleso, eventulne Tatranskej Lomnice.

Len 15 mint pohodlnej chdze je vzdialen doln stanica pozemnej lanovky na Hrebienok, ktor poskytuje nvtevnkom Tatier mnohostrann vyuitie. Nstup do vysokohorskho prostredia po cel rok a zimnch mesiacoch tie monos zjazdovho lyovania a snkovania.

Je tu aj vntrottna a medzinrodn autobusov stanica , poskytujca spojenie irieho okolia Vysokch Tatier prpadne nvtevy poskho podhorskho mesta Zakopan.

Pri meste Poprad vzdialenom 15 km sa nachdza medzinrodn letisko Poprad - Tatry

  

Kultrne pamiatky:

  • Zmky: Poprad - Spisk Sobota, Kemarok, Strky, Sp. Bela, erven kltor
  • Hrady: Star ubova, Spisk hrad a Kapitula
  • Skanzen: v diari a Vavriove
©2006-2008 fm