slovak| english | deutsch | Polska | Hungary | Russia |

Ubytovanie

V celom objekte privt Delta je ZKAZ FAJENIA okrem priestorov pred budovou eventulne na balknoch.
Neposkytujeme ubytovanie doma chovanch zvierat / psy, maky /

©2006-2008 fm